Menu

Revoluční
generátor energie

O generátoru E-MILL

Přizpůsobivý jako žádné jiné zařízení

E-MILL je generátor hydroenergie, který byl navrhnut, aby splňoval čtyři hlavní vlastnosti. Aby co nejméně zatěžoval životní prostředí a neměl na říční faunu a flóru trvalý dopad. Aby jeho zavedení i odstavení bylo snadné - lze ho pomocí mechanického ramena snadno odstavit na břeh řeky. Aby byl mnohostranně použitelný – díky různým velikostem generátoru lze energii vyrábět z téměř jakékoliv řeky, ať už je velká nebo malá. A především, aby byl cenově dostupný. Doba návratnosti generátoru E-MILL je v celém energetickém průmyslu naprosto jedinečná a činí méně než čtyři roky.

Zobrazit výhody

Výhody

V čem je E-MILL výjimečný

Chci vidět nějaká čísla

Produkce energie

Co vše E-MILL může napájet

Příklady produkce energie

Vyberte typ generátoru pro zjištění produkce energie

Pro více informací rozklikněte ikony s označením +.

1x10kW E-MILL

Dokáže napájet 25 pouličních lamp s 60 výkonnými LED diodami.

3x10kW E-MILL

Dokáže napájet přibližně 15 domů (světla a spotřební elektroniku).

1x50kW E-MILL

Dokáže napájet průměrnou základní školu (světla a spotřební elektroniku).

3x50kW E-MILL

Dokáže napájet malou kancelářskou budovu nebo malý hotel.

3x100kW E-MILL

Dokáže napájet mrakodrap.

5x100kW E-MILL

Dokáže napájet velkou nemocnici.

 • Více

  5x100kW E-MILL

  Dokáže napájet velkou nemocnici.

  Zavřít
 • Více

  1x10kW E-MILL

  Dokáže napájet 25 pouličních lamp s 60 výkonnými LED diodami.

  Zavřít
 • Více

  3x100kW E-MILL

  Dokáže napájet mrakodrap.

  Zavřít
 • Více

  3x10kW E-MILL

  Dokáže napájet přibližně 15 domů (světla a spotřební elektroniku).

  Zavřít
 • Více

  3x50kW E-MILL

  Dokáže napájet malou kancelářskou budovu nebo malý hotel.

  Zavřít
 • Více

  3x50kW E-MILL

  Dokáže napájet malou kancelářskou budovu nebo malý hotel.

  Zavřít
 • Více

  1x50kW E-MILL

  Dokáže napájet průměrnou základní školu (světla a spotřební elektroniku).

  Zavřít

Srovnání s jinými obnovitelnými zdroji

Přejít ke srovnání

Srovnání obnovitelných zdrojů

Celosvětová spotřeba energie

Zdrojem 87% spotřebované energie na planetě jsou fosilní paliva. 33% pochází z ropy, 30% z uhlí a 24% ze zemního plynu. Jaderná energie má 4% podíl. Vodní (obnovitelná) energie má 7% podíl a všechny ostatní zdroje energie spolu (fotovoltaika, větrná, bio energie, geotermální, atd) mají 2% zastoupení v globální spotřebě energie.

Výkonnost energie obnovitelných zdrojů

Celkový instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie je 1,560GW (1.56TW, terawattu). Vodní energie s 1,000GW (1TW) má dominantní 64% podíl. Vítr s 20% podílem má druhý největší instalovaný výkon a fotovoltaika má 8% podíl na globálních instalacích. Bio energie má 5% podíl.

Množství vyrobené energie

Vodní energie má 73% podíl na celosvětové produkci obnovitelných energií. To je téměř 4x více vyprodukované čisté energie než bioenergie, větrná, sluneční a geotermální energie dohromady! Ve srovnání s jednotlivými typy energie, vodní energie produkuje asi 5,6x více energie než vítr, 9,2x více energie než bioenergie a 23,4x více energie než fotovoltaika. Tohle je jasným důkazem toho, že vodní energie je nejzužitkovatelnější obnovitelný zdroj energie na naší planetě.

E-MILL Vodní energie Solární energie Větrná energie
Průměrná prdoukce energie 1kW / rok 5.400 – 7.200** 3.200 890kWh 1.440kWh
Návratnost 4-8+ 13-20+ 14-18+ 11-17+
Víceúčelnost
Ekologická šetrnost
Vysoká účinnost
Snadné zavedení i odstavení

** V případě aktivity na vodě po 7-10 měsíců.

Interaktivní kalkulačka energie

Spočítat

Interaktivní kalkulačka

Vyberte typ E-MILL

Vyberte měnu

Množství zařízení ()

Roky ()

Investice za kW

Cena elektřiny

Množství vyrobené energie

kWh
kWh
kWh

Typ zdroje

Výnos

Množství vyrobené energie

E-MILL

MWh

Sluneční energie

MWh

Větrná energie

MWh

Ušetřené množství CO2

Ušetřených stromů

Podrobněji o E-MILL

Nápad vodního mlýnu, který slouží jako generátor energie pro ostatní přístroje na elektřinu, je člověku znám už několik set let. Dnes žijeme v 21. století v době inovace, kde růst na poli technologií je obrovský. A právě v této době se zrodil nápad generátoru E-MILL (vodní mlýn vyrábějící hydroenergii). Naším záměrem je uplatnit systém, který byl v minulosti několik set let (i dnes) efektivně využíván v kombinaci s dnešními špičkovými technologiemi. Využitím těchto technologií s osvědčeným systémem vodního mlýnu jsme schopni využít toho nejvyššího potenciálu obou světů –technologického i přírodního.

Díky dnešním možnostem a našemu záměru se zrodilo kompletně nové zařízení. Dbali jsme na to, abychom se drželi svých čtyřech vytyčených cílů. Jedním z nich bylo, aby generátor E-MILL byl co nejvíce ekologicky šetrný. Tento cíl jsme považovali za jeden z nejdůležitějších – najít řešení, aby dopad na říční prostředí byl co nejmenší. Toho jsme dosáhli díky sjednocení všeho potřebného vybavení a součástek uvnitř těla E-MILL a ramenu, které generátoru umožňuje plout na vodě (mohutné, ale zároveň kompaktní řešení). E-MILL díky těmto řešením vyrábí obnovitelnou energii s téměř nulovým trvalým dopadem na říční prostředí.

Našim dalším cílem byla snadná údržba. Součástí generátoru E-MILL je rameno, které ho může automaticky kdykoliv odstavit na břeh. Tohle technické řešení má několik výhod. Pokud by v řece plavaly například velké stromy nebo jiné překážky, nebo by byla potřebná údržba, generátor E-MILL lze kdykoliv přemístit na břeh řeky. Údržba je díky tomuto řešení velmi jednoduchá.

E-MILL - Revoluční generátor energie

Je mnohostranně použitelný. Díky různým energetickým výkonům, velikostem a tvarům je generátor E-MILL schopen vyrábět energii z téměř jakékoliv řeky – velké, malé, rychlé nebo pomalé. Tyto rozmanité technické parametry generátoru E-MILL umožňují jeho instalaci téměř kdekoliv. Výhodou tak je téměř neustálý provoz a výroba energie díky nepřetržitému toku řeky. Generátor E-MILL využívá nejzužitkovatelnější zdroj energie na naší planetě – vodu. Takto můžeme napájet rodinné domy, velké továrny nebo dokonce celá města. Vzhledem k univerzálnosti a rozšiřitelnosti generátoru E-MILL jsou tak jeho uplatnění neomezená.

Je cenově dostupný. Pokud vezmeme v potaz výše zmíněné výhody generátoru E-MILL a vody, je pak zřejmé, že řeky jsou lepším zdrojem energie než slunce nebo vítr. Z řek můžeme vyrábět energie téměř po celý rok a z jediného místa. Žádný jiný obnovitelný zdroj energie tomuto nemůže konkurovat. Slunce nesvítí 24 hodin na jediném místě a na Zemi je jen pár míst, kde lze efektivně vyrábět větrnou energii denodenně po celý rok. Kombinací tohoto obrovského potenciálu vodní energie s naší inovativní technologií jsme dosáhli jedinečné doby návratnosti v celém energetickém průmyslu – méně než čtyři roky. Stále nejste přesvědčeni o unikátnosti generátoru E-MILL? Tak čtěte dál

Věděli jste, že vodní energie se dnes řadí mezi nejčastěji využívané zdroje energie na světě? Hydroenergetická zařízení nejvíce využívají vodní elektrárny. Nicméně výroba vodní energie se za chvíli stane běžnou záležitostí pro řadu potencionálních spotřebitelů – v podstatě kohokoliv, kdo má přístup k tomuto přírodnímu zdroji. I když se vodní energie řadí mezi nejčastěji využívané zdroje energie, současná zařízení na její výrobu nejsou úplně ekologicky šetrná. Jejich stavba často vyžaduje hluboký zásah do okolní krajiny, který se nezvratně podepíše na charakteru prostředí a tudíž snižuje jeho hodnotu. Vodní kolo (generátor E-MILL) nabízí na tento problém řešení.

Na prohlédnutí této funkce potřebujete moderní prohlížeč, například Google Chrome.

Již brzy na Indiegogo

Věděli jste, že vodní energie se dnes řadí mezi nejčastěji vužívané zdroje energie na světě? Vyrábí se především ve velkých vodních elektrárnách, které jsou závislé na velkých přehradách.

Chci vědět, kdy to bude hotové